ZIELENIEC

21 km tras

73% tras łatwych

23% tras średnich

4% tras trudnych