ZELAZNA RUDA SPICAK

8,5 km tras

55% tras łatwych

35% tras średnich

10% tras trudnych

55 km tras biegowych