Wyjazdy narciarskie do Liberec

9,2 km tras

24% tras łatwych

66% tras średnich

10% tras trudnych

7,5 km tras biegowych