HERLIKOVICE – BUBAKOV

12,4 km tras

52% tras łatwych

44% tras średnich

4% tras trudnych

28,2 km tras biegowych