CERVENOHORSKIE SEDLO

7,7 km tras

664% tras łatwych

19% tras średnich

17% tras trudnych

63 km tras biegowych