Wyjazdy narciarskie do Cerna Hora - PEC 

40,8 km tras

43% tras łatwych

54% tras średnich

3% tras trudnych

90 km tras biegowych