BUKOVA HORA

7,8 km tras

83% tras łatwych

17% tras średnich

60 km tras biegowych